AKUPUNKTIO

Akupunktiolla hoidetaan yleisimmin koirien ja kissojen tuki- ja liikuntaelinsairauksista johtuvia kiputiloja. Sitä käytetään hoitomuotona sekä yksin että yhä useammin yhdessä kipulääkitysten ja eri kipulääkeyhdistelmien sekä ravintolisien ja muun tukihoidon kanssa.

Akupunktio on vanha hoitomenetelmä, jonka juuret ovat kiinalaisessa lääketieteessä. Vaikka akupunktion vaikutusmekanismeja ei vielä täysin ymmärretä, sen on todettu lisäävän endorfiinien eritystä ja vähentävän kivun tuntemuksia. Myös länsimaisen lääketieteen harjoittajat ovat havainneet akupunktion auttavan kroonisen kivun lievityksessä esimerkiksi tuki- ja liikuntaelinsairauksista ja ihosairauksista kärsiviä potilaita.

Akupunktiolla hoidetaan mm. lihasjumeja, nivelrikkomuutosten aiheuttamia kipuja sekä jäykkyyttä, ontumista ja haluttomuutta liikkua. Myös erilaisia selkävikoja ja selkärangan nikamasillottuman eli spondyloosin aiheuttamia kipuja, hermojen pinnetiloista johtuvia särkyjä tai lieviä halvausoireita, kuten esimerkiksi välilevytyrää eli ”mäyräkoirahalvausta” voidaan lievittää akupunkion avulla. Koirien tuki- ja liikuntaelinsairauksissa akupunktion hoitovaste on eri tutkimusten mukaan 70–95 prosenttia. Akupunktiolla voidaan hoitaa koirien hormonaalisia ongelmia, mm. valeraskautta, kiimattomuutta ja ylipitkää kiimaa sekä vähentää uroskoirien häiritsevää yliseksuaalista käyttäytymistä. Myös iho- ja allergiasairauksissa ja monissa muissa sairaustiloissa hoidosta voi olla apua.

Isot koirat hoidetaan yleensä peiton päällä lattialla ja pienet koirat sekä kissat pöydällä. Ensimmäinen käynti voi viedä enemmän aikaa, jos ongelmakohtia ei ole kartoitettu etukäteen. Kerrothan aikaa varatessasi mitä vaivaa haluaisit eläimellä hoidettavan ja onko se käynyt aiemmin meillä akupunktiohoidossa.

Varsinainen hoito akupunktioneuloilla kestää n. 20-30 minuuttia. Useimmiten eläimet eivät juurikaan reagoi neulojen laittamiseen. Hoidon jälkeen eläin voi olla hetkellisesti kipeämpi, mutta esimerkiksi lihasjumien hoidossa tulokset näkyvät yleensä välittömästi hoidon jälkeen. Hoito rentouttaa, joten eläin voi olla päivän tai parin ajan väsyneempi.

Huom!
Akupunktiohoidolla ei ole dopingvaroaikaa. Useimmiten hoito tehdään jaksoittain: esimerkiksi 3-4 kertaa noin viikon välein. Kroonisen sairauden, kuten nivelrikon, hoidossa akupunktiota annetaan ylläpitohoitona tarpeen mukaisesti 1-3 kuukauden välein ensimmäisen hoitojakson jälkeen. Jatkohoidon tarve arvioidaan aina tapauskohtaisesti.